FANDOM


Viimne kohtupäev on Jeesus Kristuse üldine kohtumõistmine kõigi surnute üle, eelneb jumalariigi tulekule maa peale.

Kristliku usutunnistuses kohaselt toimub viimsel päeval kõigi surnute ülestõusmine, Kristuse taastulek ja viimne kohtumõistmine ning algab igavene elu.

Viimsele päevale on pühendatud palju kunsti-, kirjandus- ja muusikateoseid. Reekviemis (leinamissas) sisaldub kohustusliku osana "Dies irae", keskaegne luuleline nägemus viimsestpäevast. Johannese Ilmutusraamat sisaldab üksikasjalikku kirjaldust viimsestpäevast, samuti leidub eskatoloogilisi sugemeid Vana Testamendi prohvetiraamatutes jm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.