FANDOM


Vabamüürlus (ka massoonlus; inglise keeles freemasonry) on ülemaailmne liikumine, mis on jagunenud erinevateks, mõnigi kord omavahel seotud organisatsioonideks. Selle deklareeritud eesmärkideks on põhiliselt oma liikmete (vabamüürlaste ehk massoonide) kõlbeline täiustamine, abivajajate aitamine ning valgustuse ja hariduse edendamine, mille kaudu maailma muudetakse paremaks. Ajalooliselt on kasutatud ka nimekuju Vabamüürlaste Ordu.

Enamik vabamüürluse harudest tunnustab Ülimat Olendit.

Vabamüürlus on pälvinud mitmesugust suhtumist; muuhulgas on seda süüdistatud varjatud võimuambitsioonides jmt.

Vabamüürlaste liikumisega ühinetakse põhiliselt soovi ja kutse meetodil. Isik, kes soovib astuda ühingusse, peab väljendama soovi ning siis võtavad looži poolt valikud liikmed temaga ühendust. Positiivse vestluse puhul antakse üle ametlik kutse saada "õpipoisiks". Pärast aja möödumist on shoti vabamüürluses võimalik tõusta kuni 33. kraadi vabamüürlaseks. Rootsi sïsteemis on 11 astet ja misraimi massoonluses 99 astet. Tõus toimub korrelatsioonis isiku panusega liikumisse ja ning organisatsioonis oldud ajaga. Eesti vabamüürlaste statuut keelab isikul anda infot looži tegevuse kohta ning avaldada teiste liikmete nimesid. Rootsi massoonid avaldavad regulaarselt oma liikmete nimekirju, nagu seda teevad ka kõige salajasemad USA loozhid. Neid nimekirju nimetatakse matrikliteks.

Erinevate allikate järgi loetakse rahvusvahelise organisatsiooni suuruseks vähemalt 6 miljonit liiget. Organisatsioon on levinud peaaeegu kõikidesse riikidesse.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.