FANDOM


UFO ['ufo] (lühend ingliskeelsest väljendist Unidentified Flying Object) on tundmatu lendav ese. UFOks nimetatakse õhus või maismaal vaadeldud eset või valgusnähtust, mille välimus, liikumistee, dünaamika ning kiirus ei ole ühitatavad tavapäraste loogiliste seletustega ning mille põhjalik uurimine pädevate spetsialistide poolt ei võimalda vaadeldud nähtuse iseloomu üheselt tuvastada.

Algselt oli mõiste kasutusel lennunduses, sõjanduses jm tähistamaks lendavaid objekte, mida ei olnud veel identifitseeritud. See tähendaks, et kui lendav objekt on tuvastatud näiteks planeetidevahelise kosmoselaevana, siis ei saa ta enam olla UFO, sest ta pole tundmatu.

Alates 1950. aastatest on UFO hakanud tähendama pigem oletatavaid Maa-välistest tsivilisatsioonidest siia saabunud lennumasinaid ("lendavaid taldrikuid") koos tulnukatega.

Ufoloogid on jaganud UFO-vaatlused ja -kontaktid nelja kategooriasse:

  1. Visuaalne kontakt: tulnuka vōi tema transpordivahendi nägemine
  2. Materiaalne kontakt: leitakse materiaalseid tōendeid (näiteks võimaliku eelneva 1. tasandi kontakti järel) nagu praht, lennuaparaadi osad vms või UFO mõjutab füüsiliselt inimtegevust
  3. Füüsiline kontakt: isik või isikute grupp kontakteerub otseselt olenditega väljastpoolt meie planeeti
  4. Koostöö – isikute või isikute gruppide ja/või valitsuste otsene koostöö olenditega väljastpoolt meie planeeti.

Ufoloogias on levinud ka Josef Allen Hyneki poolt loodud teistsugune lähikontaktide klassifikatsioon.

Ajaviitekirjandus ning filmitööstus on UFOde ja tulnukate teema populaarsust kasutanud arvukate vastavateemaliste menukite loomisel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.