FANDOM


New Age (inglise keeles 'Uus Ajastu') on vaimne liikumine, mis hõlmab paljusid alternatiivseid maailmavaateid ja elulaade. Sinna kuulub näiteks huvi meditatsiooni, kanaldamise, reinkarnatsiooni, kristallide, holistilise ravi, keskkonnaprobleemide; aga ka "lahendamata saladuste" nagu UFOde, viljaringide jpm vastu. Liikumises osalejad osalevad sagedasti enesearengu- või meditatsioonigruppides; messidel (nt Maaema mess Eestis); tunnevad huvi vastava kirjanduse vastu; koguvad ja kasutavad viirukit ja/või kristalle; külastavad ennustajaid ja tervendajaid; kuulavad vastavat muusikat jne.

New Age-i on iseloomustatud kui religioosset sünkretismi, ehkki New Age-i ei saa nimetada sünkreetiliseks religiooniks. Organiseeritud religiooni kuulumise asemel või kõrval koostavad New Age-liikumise järgijad tavaliselt ise oma vaimse teekonna, mis koosneb maailmareligioonide müstilistest traditsioonidest, šamanismist, okultismist jpm. Osalised kasutavad tavaliselt paljusid erinevaid õpetusi ja praktikaid nii peavoolu- kui äärevooludest ning formuleerivad oma kogemustele tuginedes ise oma uskumused. Tegelikult mingit selget kuuluvust ega jäike piire ei ole.

New Age on ka apokalüptiline liikumine. Üheks levinud veendumuseks on, et elatakse mingis mõttes lõpuaegadel; et vana, materialistlik maailm on otsa saamas ning tulemas uus ajastu, valgustatud ja vaimne.

Liikumist võib iseloomustada kui alternatiivi peavoolu kristlusele. Meditatsiooni rõhutamine viitab sellele, et tavapärasest palvetamisest ei piisavat; usk reinkarnatsiooni viitab umbusule kristluse surmajärgse elu arusaama suhtes.