FANDOM


Mormoonid (tuntud ka nimede all viimsepäevapühakud, viimse aja pühad, viimse aja pühade liikumine ja mormoonlus) on 1830. aastal Joseph Smithi poolt Ameerika Ühendriikides rajatud kristlik usulahk, mis ei tunnista traditsioonilist kristlikku arusaama Jumala kolmainsusest.

Nimetuse "mormoonid" kasutamisele eelistavad usulahu liikmed ise nimetust "viimse aja pühad".

Tänapäeval on suurem osa mormoonidest koondunud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse, millel on umbes 13 miljonit liiget üle maailma. Selle organisatsiooni kõrval eksisteerib siiski ka arvukalt väiksemaid mormoonide kirikuid ja ühendusi, mille õpetused võivad olla üksteisest lahknevad. See muudab ka mormoonide uskumuste kirjeldamise keeruliseks.

Mormoonide peamiseks eripäraks võib pidada usku Mormoni raamatusse kui pühakirja, mida käsitletakse Piibli kõrval teise tunnistusena Jeesus Kristusest. Raamatu avaldas 1830. aastal Joseph Smith, olles selle väidetavalt jumaliku ilmutuse ja tarkuse abil tõlkinud vanadelt kuldplaatidelt.

Üheks kõige enam mormoonidega seostatud kombeks on polügaamia, kuid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik loobus ametlikult mitmenaisepidamisest juba 1890. aastal. Mitmed väiksemad fundamentalistlikud mormoonide ühendused jätkavad riiklikke seadusi trotsides siiski mitmenaisepidamise praktiseerimist.

Erinevalt valdavast osast kristlikest kirikutest usuvad mormoonid jätkuvasse ilmutusse. Tavaliselt üritab nende kiriklik struktuur jäljendada algkiriku ülesehitust: kirikut juhib maapealne elav prohvet, samuti on olemas kaksteist apostlit ja seitsmekümned.