FANDOM


Üheks olulisemaks allikaks nõiakunsti ja just eeskätt nõiajahi ja seda ümbritseva kollektiivse teadvustamata hirmu osas on Malleus Maleficarum, Heinrich Kramer`i ja James Sprenger`i poolt 1486. aastal kirjutatud raamat, mille eesmärgiks oli abistada inkvisiitoreid nõidade tagakiusamises, see kujutas endast maailmavaate kogumikku, millest nõidadevastased said juhinduda (Lovelace 2002). Tõlkes tähendab Malleus Maleficarum nõidade haamer, mõne tõlke kohaselt ka naisnõidade haamer. Sellega kehtestati ka oht, et kõiki, kes kasvõi julgevad kahelda nõidade olemasolus, võib julgelt nimetada ketseriks ja seetõttu on mõistetav, et inimesed hirmu tõttu tagajärgede ees tunnistasid nõidade olemasolu ning Kiriku arusaamu Kuradiga lepingu sõlmimisest. Malleus Maleficarum`is sisaldub ka informatsioon selle kohta, keda peeti kõige tõenäolisemalt nõiaks. Wicasta Lovelace kirjutab: „… peaaegu kõik süüdistatavad olid naised, peamiselt ühiskonnast väljaheidetud või teised kahtlustäratavad inimesed. Vanad naised. Ämmaemandad. Juudid. Poeedid. Mustlased. Kahtlustati kõiki, kes ei sobinud vagade kristlaste tolleaegsete vaadetega ja kuulutati kergekäeliselt nõidadeks“ (2002). Malleus Maleficarum, mis oli saavutanud paavsti heakskiidu ning seeläbi muutunud kohustuslikuks kõigile katoliiklastele, ilmus 1520. aastani neljateistkümnes kordustrükis (Russell 2001). Selle inkvisitsioonile asendamatu raamatu järgi juhindudes ei olnud kunagi küsimus selles, kas süüdistatav oli nõid, vaid millal ja kuidas ta oli oma kuriteod toime pannud. Nõiduses süüdistatut ähvardas surm, millele eelnesid kõikvõimalikud piinamisvõtted sundimaks väidetavat nõida oma süüd tunnistama. Üks levinumaid mooduseid selleks on nn veeproov. Süüdistatav visati vette, keha ümber seotud köied. Kui ``nõid`` uppuma hakkas, siis oli ta järelikult süütu, sest vesi kui Jumala loodu võttis ta vastu. Sel puhul tõmbasid kaks meest ``nõia`` veest kötest tõmmates välja. Kui aga süüdistatav ei vajunud põhja, siis tõlgendati seda kui Jumala poolt äratõukamist – süü oli tõendatud. Jeffrey B. Russell kirjutab järgnevat: „ Bambergi kurikuulsas nõiamajas olid kasutusel pöidlakruvid, hispaania saapad, raudoradega jalapakud, kustutamata lubja vannid, teravate nagadega patukahetsejapingid, piinapingid, venitamisvõllas strappado ja muud seadeldised“ ( 2001:96). Enamus süüdistatavaid võttis agoonias olles süü ka omaks.

Kirjandus:

Lovelace, Wicasta 2002 ``The Malleus Maleficarum of Heinrich Kramer and James Sprenger`` http://www.malleusmaleficarum.org/downloads/MalleusAcrobat.pdf

Russell, Jeffrey B. 2001 "Nõiakunsti ajalugu" Tallinn:Kunst Tõlkinud Jüri Pärni