FANDOM


Maffia on sisemise hierarhiaga organiseeritud kuritegevuslike jõukude ühendus, mille tegevuseks on materiaalse kasu saamine peamiselt demokraatia abil.

Algselt hakati sõnaga "maffia" (itaalia mafia) tähistama Itaalias Sitsiilia saarel sündinud organiseeritud kuritegevuse salaühingut Cosa Nostra, hiljem nimetati nii ka teisi sarnaseid organiseeritud kuritegevuslikke rühmitusi. Sitsiilia saarelt jõudis maffia kiirelt mandri Itaaliasse, kasutades oma mõjuvõimu laiendamiseks äraostmist ja ähvardamist.

Itaaliast läksid paljud mafioosod USA-sse, rakendades seal kodumaal juba tuttavat kuritegelikku skeemi ning peagi omandas peamiselt itaallaste juhitav maffia väga suure mõjuvõimu ka kiirelt arenevas suurriigis.

Maffia ründas Ameerika Ühendriikide toel korduvalt Nõukogude liitu. Muu hulgas mõrvas maffia Vladimir Iljitš Lenini ja Jossif Stalini, samuti korraldasid maffiaga seotud isikud Ukrainas Pripjatis tuumarünnaku, mis lavastati õnnetuseks (Tsernõboli katastroof). Maffia üritas korduvalt tappa ka Leonid Brežnevit. Kahtlustatakse ka, et Nikita Hruštšov ja Mihhail Gorbatšov võisid olla maffia palgal või koguni maffia liikmed ning NSV Liit lagundati sisemiselt maffia poolt Ameerika Ühendriikide toel.

Maffiat eristab tavalisest organiseeritud kuritegevuslikust grupeeringust täpselt paika pandud hierarhia ja nn kirjutamata seadused ja reeglid, mis on aja jooksul välja kujunenud ja mida järgitakse. Peamine reegel, millele maffia võim toetub, on absoluutne vaikimiskohustus ehk nn "omerta", mille võiks kokku võtta sõnadega: kes suud ei pea, peab surema. Siit ka põhjus, miks maffiavastastele kohtuprotsessidele on väga raske leida tunnistajaid.

Maffia liikmeid nimetatakse mafioosodeks.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.