FANDOM


Loogikaviga (Inglise keeles logical fallacy) tähistab loogikas ebakorrektse arutluskäigu tulemusena tekkinud väärat väidet. Loogikaviga ei ole sama mis valetamine, kuna valetades esitatakse vale väide teadlikult.

Struktuurilised vead Edit

Järgnevates loogikavigades tekib vigane arutluskäik vea tõttu argumendi struktuuris:

  • Argument ad hominem: seisukoht, et väide on vale mitte argumentide nõrkuse, vaid nende esitaja isiku pärast.
  • Argumentum ad populum: seisukoht, et väide on õige pelgalt selle pärast, et paljud või kõik inimesed seda usuvad.
  • Post hoc ergo propter hoc: arutlusviga, et kui üks sündmus järgneb teisele, siis järeldatakse ilma muid tõendeid kaalumata, et esimene sündmus põhjustas teise
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.