FANDOM


Keravälk on harva esinev punasest kollaseni varieeruva värviskaalaga helenduv kera, läbimõõduga umbes 20 cm. Esineb enamasti koos tavalise äikesetormiga ning üsna sageli nähakse pärast pikselööki maapinna kohal hõljumas.

On pandud tähele, et keravälk justkui langeks pilvedest. Keravälk liigub õhus aeglaselt ning võib tungida ruumidesse enamasti läbi aknaprao või korstna ja seejärel kas lõhkeda suure pauguga või kahju tekitamata ruumist lahkuda. Keravälgu elueaks peetakse keskmiselt kuute sekundit. Välk võib liikuda üles, kuid enamasti teeb seda muudes suundades. On ka täheldatud, et keravälk on suuteline põrkuma maapinnalt nagu kerge õhupall.

Arvatavasti on tema temperatuur kõrge, mis tekitab sisisevat heli ja teravat lõhna enda läheduses. Need omadused on tekitanud mitmeid teooriaid selle kohta, miks ja kuidas keravälk tekib, kuid 100% kindlat teooriat pole siiani leitud.