FANDOM


Elu kirjeldab perioodi, mille vältel organism omab elu tunnuseid. Elusolendid:

  • Koosnevad rakkudest
  • Kasvavad ja arenevad
  • Paljunevad
  • Neis toimub ainevahetus
  • Nad reageerivad ümbritseva keskkonna muutustele.

Elu algus Edit

Elu algus planeedil Maa Edit

Iga indiviidi elu algus Edit

Vastavalt üldisele bioloogiaalasele konsensusele saab iga imetaja (sealhulgas inimese) elu alguse viljastamishetkel, kui ühinevad seemne-ja munarakk.

Encyclopedia Britannica 1998, v 26, p 664: “Uus indiviid luuakse potentse spermi ühinemisel viljaka munarakuga.”

The Gale Encyclopedia of Science 1996, v 3, p 1327: “Esimese kaheksa nädala jooksul pärast viljastumist nimetatakse arenevat inimolendit embrüoks.”

The Hutchinson Dictionary of Science 1994, p 209: “embrüo – looma või taime arengu varane staadium, mis järgneb munaraku viljastamisele või munaraku aktiveerimisele partenogeneesis.”

The Hutchinson Dictionary of Science 1994, p 340: “elutsükkel – bioloogias antud liigi liikmete poolt läbitavate arenguetappide järgnevus. Enamikul selgroogsetel on lihtne elutsükkel, mis koosneb sugurakkude, ehk gameetide viljastamisest, arenemise perioodist embrüona, nooruskasvu perioodist pärast koorumist või sündi, ja täiskasvanueast, mis sisaldab seksuaalset paljunemist, ning lõpuks surmast.”

Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia 2002, v 1, p 1290: “Embrüo. Arenev indiviid sugurakkude ühinemise ja nende organite moodustumise vahelisel perioodil, mis iseloomustavad selle keha, kui ta saab eraldiseisvaks organismiks. [...] Hetkel, mil isa spermatosoid kohtub ema munarakuga ja nende ühinemine päädib viljastunud munarakuga (sügoot), on alanud uus elu.”

Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia 2002, v 1, p 1291: “Rasedusaeg algab spermi ja munaraku ühinemisest. Munaraku viljastumise hetkest (eostumine) algab uus elu.”

Collier’s Encyclopedia 1987, v 9, p 121: “Uus indiviid moodustub viljastumise ajal ja embrüonaalne areng lihtsalt valmistab seda indiviidi ette täiskasvanuelu heitlikkuseks ning tulevaste embrüote arenguks.”

Collier’s Encyclopedia 1987, v 9, p 117: “Ühinenud sperma- ja munarakk, mida nimetatakse sügoodiks, on uus indiviid, täieliku võimega areneda normaalses keskkonnas.”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.