FANDOM


Deemon on folklooris, mütoloogias ja religioonis esinev üleloomulik olend, keda enamasti peetakse kurjaks vaimuks. Sõna "deemon" pärineb kreekakeelsest sõnast daimon, mis algselt tähendas jumalust või üleloomulikku vaimolendit, kes oli vahendajaks jumalate ja inimeste vahel – inimese kaitsehaldjat või tema saatust suunavat vaimu. Alles ristiusk samastas deemonid kurjade vaimudega.

Vanas Testamendis ja juudi mütoloogias nimetati deemoneid se'irim 'karvased olendid'. Nende juhiks oli Asaseli (Azazel) nimeline kõrbedeemon, kellele lepituspäeval saadeti kõrbesse sokk peale seda kui inimeste patud talle üle olid kantud. Deemonite koduks peeti metsikut loodust ning nende põhjustatuks loeti mitmesuguseid õnnetusi. Usuti, et nad võivad esile kutsuda haigusi ja hullumeelsust. Eriti ohtlikud olid deemonid öösiti - enne hommikust kukelaulu kardeti väljas viibida ning võõraid kõnetada. Eriti kriitiliseks ajaks peeti neljapäeva ja laupäeva (sabati) ööd aga ka suvist keskpäeva.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.