FANDOM


Kõige enam on vast tuntud 8 õpetuse sümbolit.

Budismis on oluline koht sümboolikal. Paljud budistlikud sümbolid on seotud nende rahvaste kultuuriga, kes järgivad Buddha õpetust. Samuti võib hinduismis kohata mõnda budistlikku sümbolit ja vastupidi.

Ajalooline Buddha kasutas oma loengutes sellist sümboolset kujundit nagu Bhavatšakra ("olemise ratas"), budistlikus mütoloogias ümbersündide alguseta ahel (sansaara).

Esimesed arheoloogilised tõendid sümbolite kohta pärinevad III saj. eKr. kuningas Ašoka (273 - 232 eKr.) valitsemisajast, kes tegi Buddha õpetuse populaarseks nii Indias kui väljaspool tema piire . Lasi raiuda budismi tähised kivisammastele mida püstitati talle kuuluvas impeeriumis hulgaliselt.

II sajandil hakkasid budistid ehitama suuri kloostreid kaljudesse, mõningad neist koobas-kloostritest on säilinud siiani. Sel perioodil oli üks põhilisi ja populaarsemaid budistlike sümboleid stuupa.

Stuupa on kosmoloogilise maailmapildi mudeliks budismis.Stuupa sisse maeti ka Buddha peale surma, ja stuupadesse maetakse tänapäevani budistlikus kõrghierarhiasse kuulunud budiste ja pühakuid.

Esimesed Buddha kujutisega bareljeefid ja kujud ilmusid I, sajandil eKr.

Budismi pöhjapoolne haru mahajaana loob mõiste kõigi elusolendite pääsemise kohta sansaarast ja kollektiivse karma muutmise võimaluse indiviidi poolt.(bodhisatva) Teeb Buddhast jumaluse ja loob Buddhade kultuse. Luuakse õpetus Buddha kolme keha (Trikaya) kohta. Mahajaana töstab esile inimese eeliseid teiste olendite ees saavutamaks nirvaanat. See väljendub ka läbi sümbolite, mis ilmuvad budismi sel ajajärgul: mudra, silp.

Inimkeha taust-süsteemina kasutades selgitatakse budistliku maailmamudelit ja kosmoloogiat, kulminatsiooniks sel ajajärgul saab mandala psühho-kosmiline maailma mudel. Sel ajal tekib mahajaana filosoofiasse ka tühjuse mõiste koos iidamiga (iidam tantristlik sümbol).

VI sajandil massiliseks muutunud tantrate kultus tõi kaasa omapärase sümboolika ja lähenemise budismile. Siin mängis suurt osa tantrate praktiseerijate puhul ka neile omane visualiseerimine ehk kujustamine, millele tantrismis rõhku pannakse. Selle sümbolite rikkuse on endas säilitanud enamuses Tiibeti budism ja samuti šintoism Jaapanis.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.