FANDOM


Surma Vennaskond on oletatav salajane ühing, mis ühendas kõiki maailma põhilisi satanistlikke grupeeringuid. Nende vapp kujutas pealuud ja kahte ristatud sääreluud. Surma Vennaskonna saksa haru olevat kandnud nime Thule Gesellschaft (Thule Ühing). Selle põhiteesiks oli aaria rassi ürgkodu, poolmüütilise Thule maa olemasolu.

Hitler olevat peale Saksamaa häbistamist Esimeses maailmasõjas ühinenud Thule Ühinguga, mida juhtis Dietrich Eckhardt. Euroopat pidas Surma Vennaskond parimaks kohaks, kus hävitussõjaga inimesed manipuleeritavaks muuta. Maailmasõjas peksa saanud Saksamaa oli parim kooslus, kus uut konflikti õhutada.

Osavalt propagandat doseerides olevat Thule ühing sakslaste meeled muutnud kurjale vastuvõtlikuks ja natsipartei võimule upitanud, kuna Eckhardt pidas Hitlerit Antikristuseks.

Kahtlusalused Edit

Surma Vennaskonda ja Thule Ühingut seostatakse otseselt Saatanaga, kes esindavat nende taga seisvat ürgkurjust. Tavalisteks kahtlusalusteks on ka Baieri Illuminaadid, kes olid juhtival kohal paljudes Saksamaa Teise maailmasõja eelsetes okultsetes ühingutes. Võimalik, et nemad lükkasidki lavale Hitleri.

Vähemusutava teooria kohaselt seisab natsipartei taga Siooni Targad. Tõugates Natse juute hävitama, lootsid nad jõuda selleni, et neid tunnustataks ainsate tõeliste Moosese tarkuse esindajatega ja et holokausti õudused äratavad hiljem sümpaatiat kõige judaismiga seotu vastu.