FANDOM


Üleloomulik on miski, mis jääb väljapoole tavalisele inimesele tavapäraste meeleelundite abil kättesaadavat maailma. Erinevates kultuurides võidakse piiri loomuliku/loodusliku ja üleloomuliku vahel määratleda ja mõista erinevalt. Üleloomuliku mõistega on tihedalt seotud religioon, mille oluliseks osaks on tavaliselt suhe jumalate, vaimude ja teiste üleloomulike olenditega.